Nabídka služeb společnosti Elektro NEON Nejtek

Vytvoření grafického návrhu

Nejdříve je potřeba vytvořit grafický návrh, který určuje jak by reklama měla vypadat (tvar, barvy, rozmístění textů a obrázků). Na základě takového návrhu můžeme již stanovit orientační cenu. Vytvoření technického návrhu

Konstruktér vytvoří návrh technického řešení. Vybere materiál, typ povrchové úpravy, osvětlení atp. Na základě technického návrhu můžeme sdělit už poměrně přesně náklady na výrobu reklamy. Vytvoření projektové dokumentace

Dle technického návrhu můžeme dále vytvořit projektovou dokumentaci. Ta obsahuje všechny další údaje, které souvisí s konkrétním umístěním reklamy (ukotvení, statický výpočet, atp.). Povolovací řízení

Většina reklam musí projít povolovacím procesem, který zahrnuje stavební povolení a vyjádření architektonického útvaru města, majitele objektu, policie a případně dalších orgánů.

Tvorba dílenské dokumentace

Po získání všech povolení k instalaci reklamy můžeme přichystat dílenskou dokumentaci, která slouží k výrobě reklamy.

Samotná výroba reklamy

Výrobu reklamy můžeme rozdělit do těchto částí:

  • výroba konstrukce
  • výroba vlastní reklamy (deska, transparent, plastická písmena apod.)
  • instalace světelného zdroje a případně jeho výroba (neonové trubice, zářivkové trubice, halogenová světla apod.)
  • výroba pojednání (popis transparentů, obrázky apod.)

Doprava

Hotovou zakázku dobře zabalíme, aby jsme při transportu předešli jejímu poškození.

Montáž reklamy

Montáž se skládá ze zajištění přívodu nízkého napětí, montáže konstrukce a montáže vlastní reklamy. Při montáži ve větších výškách je nutné použít speciální techniku, jako je lešení, montážní plošiny, jeřáby apod.

Revize a revizní zpráva

Po dokončení montáže je nezbytné překontrolovat správnost zapojení reklamy podle platných předpisů a norem. Na závěr kontroly vydá revizní technik revizní zprávu, která správnost zapojení a bezpečnost provozu písemně potvrdí.

Údržba a renovace

Montáží reklamy a jejím uvedením do provozu končí výroba světelné reklamy. O reklamu je ale potřeba se i nadále starat. Můžeme nabídnout:

  • Pravidelnou kontrolu správného fungování - v případě, že reklama není v sídle Vaší firmy
  • Čištění reklam
  • V případě poruchy osvětlení provádíme jeho údržbu zdarma (v záruční lhůtě)